Termene și Condiții

Vă mulțumim pentru accesarea website-ului www.curierinactiune.ro (denumit în continuare site-ul). Acest site este sub controlul și este operat de către SC FAN Courier Express SRL, CUI RO 13838336, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/4014/2001, cu sediul în București, Str. Fabrica de Glucoza 11C, Sector 2. Date de contact: 021.9336 și/sau marketing@fancourier.ro. Site-ul este operat prin intermediul agenției MARKS MARKETING SERVICES SRL, cu sediul în București, strada Prof. Ion Bogdan nr. 15, corp A, etaj 3, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2472/2004, având cod unic de înregistrare RO16154715, având numărul de operator de date cu caracter personal 33545.

Drepturile de proprietate intelectuală asupra site-ului și a întregului său conținut aparțin în totalitate SC FAN Courier Express SRL. (denumită în continuare „FAN Courier”). Site-ul este protejat de legile privind dreptul de proprietate intelectuală, industrială și alte legi aplicabile. Acest site, împreună cu toate informațiile și serviciile disponibile, este adresat utilizatorilor. Accesul acestora în site este condiționat de acceptarea tuturor Termenilor și Condițiilor declarate aici. Continuarea utilizării acestui site constituie un acord din partea utilizatorilor referitor la aceste Termene și Condiții. Datele și informațiile prezentate pe acest site sunt puse la dispoziție exclusiv în scop informativ și de participare. Nicio informație de pe acest site nu trebuie considerată ca o ofertă de vânzare sau o solicitare de cumpărare a vreunui produs sau serviciu al FAN Courier.

Scopul site-ului

Site-ul este adresat oricărei persoanne care accesează www.curierinactiune.ro, indiferent de locul de unde îl accesează. Înscrierea în concurs se face conform Regulamentului Oficial al Campaniei disponibil pe website.

Actualizarea acestor Termene și Condiții

FAN Courier își rezervă dreptul de a modifica Termenii si Condițiile acestui site fără notificare prealabilă, orice modificare, producând efecte începând cu momentul afișării pe site. Pentru a accesa site-ul veți citi și agrea cea mai recentă versiune a acestora.

Drepturile și obligațiile Dumneavoastră

Cei ce accesează site-ul au următoarele drepturi:

  • utilizarea facilităților pentru care a fost creat site-ul – participare la Campania
  • „Curier în acțiune" conform Regulamentului Oficial al Campaniei disponibil pe site;
  • explorarea conținutului informativ;
  • Conectarea prin Facebook pentru jucarea jocului disponibil pe pagina: www.curierinactiune.ro/joc

Orice încercare, de orice natură, de modificare a imaginii și informațiilor din prezentul site, precum si realizarea de link-uri fără acordul prealabil SC FAN Courier Express SRL, îi conferă acestuia dreptul sa facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor competente pentru sancționarea acestor fapte.

Contact

Pentru mai multe detalii legate de acest site, vă rugăm să apelați 021 9336 (număr cu tarif normal) și/sau marketing@fancourier.ro, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 17:00, în perioada 20 octombrie – 20 decembrie 2018 (inclusiv) (cu excepția sărbătorilor legale).

Prevederi finale

FAN Courier poate face publice date statistice, neindividualizate despre acest site, cum ar fi numărul vizitatorilor, frecvența de vizitare etc. SC FAN Courier Express SRL este înregistrat în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal sub nr. 4487 conform legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date. FAN Courier poate dezvălui date cu caracter statistic, neindividualizat către terțe părți în scopuri generale de marketing sau demografice.

Sunteți de acord în mod voluntar cu Termenele și Condițiile acestui site și cu furnizarea de date personale. Vă mulțumim că ați vizitat site-ul www.curierinactiune.ro.